Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2016-09-27

Sammanträde 2016-09-27

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholm Stadshus AB:s kontor

3 Finansiell månadsrapport

4 Tertialrapport 2 samt prognos 2 2016

6 Uppföljning pågående investeringsprojekt - sekretess

7 CSR-strategi S:t Erik Markutveckling

8 Överlåtelse av byggnader i Slakthusområdet från S:t Erik Markutveckling till Stockholms stads exploateringsnämnd

9 Kompletterande ägardirektiv