Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2018-05-25

Sammanträde 2018-05-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfelt Center, Palmfelltsvägen 5

3 Översyn av arbetsordning och val av styrelsens sekreterare

4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 2018

5 Finansiell månadsrapport

6 Rapport om förvaltning, uthyrning mm

8 Kompletterande ägardirektiv

10 Övrigt

Ordföranden 2 Styrelse 2018-05-25 2018-05-15 S:t Erik Markutveckling AB Org.nr 556064-5813 Telefon Fax Ingår i Postadress 08-508 290 00 08-509 290 80 koncernen Stadshuset Besöksadress E-post Stockholms 105 35 STOCKHOLM Kaplansbacken 10 info@sterikmark.se Stadshus AB

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

§4 Tertialrapport 1 samt prognos 1 år 2018

§5 Finansiell månadsrapport

§6 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§7 Uppföljning av projekt

§8 Kompletterande ägardirektiv