Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholm Vatten och Avfalls kontor, Bryggerivägen 10

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Finansiell månadsrapport

§4 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2018

§5 Rapport om förvaltning, uthyrning och framtid

§6 Uppföljning av pågående investeringsprojekt

§7 Rapport från dataskyddsombudet - handlingsplan

§8 Sammanträdestider 2019