Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2018-10-19

Sammanträde 2018-10-19

Datum
Klockan
Plats

3 Avsiktsförklaring för Söderstaden Slakthusområdet mellan Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg AB - sekretess

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Avsiktsförklaring för Söderstaden Slakthusområdet mellan Exploateringsnämnden, Fastighetsnämnden, S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg AB