Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2018-12-17

Sammanträde 2018-12-17

Datum
Klockan
Plats

3 Revision av delårsbokslut samt löpande granskning av intern kontroll

4 Finansiell månadsrapport oktober 2018

5 Budget och affärsplan 2019

6 Fastighets AB Palmfelt Centers försäljning av parkeringshus

§1 Anteckning om val av styrelseledamöter och suppleanter

§2 Firmateckningsrätt