Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-03-20

Styrelsesammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
13:00
Plats
S:t Erik Markutvecklings, Kaplansbacken 10

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Underlag för budget 2020 med inriktning 2021-2022

§4 Fusion av vilande dotterbolag