Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-09-24

Styrelsesammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset 3 tr

3 Finansiell månadsrap port

4 Tertialrapport 2 samt prognos 2 2019

5 Rapport förvaltning, uthyrning och framtid

6 Uppföljning pågående investeringsprojekt – sekretess

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Finansiell månadsrapport

§4 Tertialrapport 2 samt prognos 2 2019

§5 Rapport om förvaltning uthyrning och framtid

§6 Uppföljning av projekt