Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Styrelsesammanträde 2019-11-19

Styrelsesammanträde 2019-11-19

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus AB:s kontor, Stadshuset, 3 tr.

3 Revision av delårsbokslut och intern kontroll

4 Finansiell månadsrapport

5 Budget och affärsplan 2020

6 Arbete med ny detaljplan för Gjutmästaren 6 & 9 samt försäljning av Fastighets AB G-mästaren - Sekretess

7 Sammanträdestider 2020

8 Kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Revision av delårsbokslut och intern kontroll

§4 Finansiell månadsrapport

§5 Budget och affärsplan 2020

§6 Arbete med ny detaljplan för Gjutmästaren 6 & 9 samt försäljning av Fastighets AB G-mästaren

§7 Sammanträdestider 2020

§8 Kompletterande ägardirektiv