Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset, 3 tr alt. Skype

3 Översyn av arbetsordning för styrelsen och val av styrelsens sekreterare

6 Försäljning av Fastighets AB G -mästaren - SEKRETESS

7 Förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB

9 Kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§6 Försäljning av Fastighets AB G - mästaren

§7 Förvärv av byggnader från Stockholms Hamn AB

§8 Anmälan av remissvar

§9 Kompletterande ägardirektiv