Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2020-09-25

Sammanträde 2020-09-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholms Stadshus ABs kontor, Stadshuset 3 tr.

Personlig närvaro alt. Skype

§1 Utseende av justeringsmän

§2 Anmälan av protokoll

§3 Reviderat underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023

§4 Tertialrapport 2 samt prognos 2 år 2020

§5 Sammanträdestider 2021

§6 Anmälan av remissvar

§7 Kompletterande ägardirektiv