Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Markutveckling > Sammanträde 2020-10-09

Sammanträde 2020-10-09

Datum
Klockan
Plats
Per capsulam

1 Markanvisningsavtal samt ny detaljplan för kv Kylhuset 28

§1 Markansvisningsavtal samt ny detaljplan för kv Kylhuset 28