Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-03-14

Sammanträde 2014-03-14

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

4 Anmälan om ändrad arbetstagarrepresentation i Stockholmshems styrelse (utsänt)

5 Revisorernas genomgång (muntligt)

10 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

11 Fusion av dotterbolag inom koncernen AB Stockholmshem

12 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

13 Prövning av intresseanmälan beträffande bostadsrättsförvärv (utsänt)

15 Genomförandebeslut kv Hornslandet, N:a Djurgårdsstaden, (utsänt) SEKRETESS BILAGA

16 Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

18 Styrelsemötet den 8 maj 2014 föreslås flyttas till den 24 april 2014 klockan 16.00

19 Anmälan angående resultatet av förhandlingarna om 2014 års hyror (utsänt) NYTT

20 Revisionsrapport Stockholms stads arbete med socialt utsatta områden 2014 (utsänt)NYTT