Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-12-02

Sammanträde 2021-12-02

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av sekreterare och justerare

Förslag sekreterare: Magnus Ljungkvist

3 Föregående protokoll 6/2021 (utsänt)

4 Förslag till sammanträdesdagar 2022

7 Underhållsstrategi - Yttrande med anledning av lekmannarevisorernas rapport 2020 samt beslut av strategi

8 Inriktningsbeslut gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Linta Gårdsväg, i stadsdelen Bromma

Utsänt Sekretess (bilaga 1) Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Slutredovisning gällande AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Kv. Bottenstocken

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser