Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2022-04-28

Sammanträde 2022-04-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Skarpnäck

2 Utseende av sekreterare och justerare

3 Föregående protokoll 2/2022

7 Genomförandebeslut Karlsbodavägen

Utsänt Bilaga 1 - SEKRETESS
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser