Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-08-27

Sammanträde 2014-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

2 Utseende av justeringsmän samt sekreterare för mötet

4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Vision Hässelby - Vällingby 2030 (utsänt)

5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

8 Ombyggnad Mullvadsberget 29, genomförandebeslut (utsänt) SEKRETESS

9 Upphandling av arkitekttjänster, nybyggnad (utsänt) SEKRETESS

10 Nytt standardiserat fastighetssystem, VERA, genomförandebeslut (utsänt) SEKRETESS

12 Svar på skrivelse angående konstnärslokalerna i Hökarängen (muntligt)

§2 Utseende av justeringsmän samt sekreterare för mötet

§4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Vision Hässelby-Vällingby 2030

§5 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§8 Ombyggnad Mullvadsberget 29, genomförandebeslut

§9 Upphandling av arkitekttjänster, nybyggnad

§10 Nytt standardiserat fastighetssystem, VERA, genomförandebeslut

§12 Svar på skrivelse angående konstnärslokalerna i Hökarängen