Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2015-03-10

Sammanträde 2015-03-10

Datum
Klockan
16:00
Plats

4 Förslag till årsredovisning för 2014 samt ILS (utsänt)

8 Utseende av firmatecknare i moderbolaget (utsänt)

9 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen (utsänt)

§1:a Utseende av ordförande för mötet

§2 Utseende av justeringsmän

§8 Utseende av firmatecknare i moderbolaget

§9 Utseende av ombud till årsstämmorna i dotterbolagen