Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2015-10-01

Sammanträde 2015-10-01

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 5/2015 (utsänt)

4 Anmälan angående tillträde för Stockholmshems nya VD (utsänt)

5 Firmateckning (utsänt)

6 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justeringsmän

§3 Föregående protokoll 5/2015

§4 Anmälan angående tillträde för Stockholmshems nya VD

§6 Kompletterande ägardirektiv

§10 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser