Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2016-06-09

Sammanträde 2016-06-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 3/2016 (utsänt)

4 Översyn av arbetsordningen mm (utsänt) - tveksamt inga direkta ändringar

10 Antagande av ägardirektiv för Stockholm Stads Miljöprogram (utsänt)

11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justeringsman

§3 Föregående protokoll 3/2016

§10 Antagande av ägardirektiv för Stockholms Stads Miljöprogram

§11 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§12 Lägesrapport Grow Smarter