Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-04-26

Sammanträde 2018-04-26

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 2 och 3/2018 (utsänt)

6 Antagande av internkontrollplan för 2018 (utsänt)

9 Arbetsordning och instruktion för delegation, attest och utanordning (utsänt)

10 Genomförandebeslut Persikan (utsänt)

11 Genomförandebeslut ombyggnation Skärholmen (utsänt)

12 Stockholmshyra (muntlig information)

13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 2 och 3/2018

§6 Antagande av internkontrollplan för 2018

§9 Arbetsordning och instruktion för delegation, attest och utanordning

§10 Genomförandebeslut Persikan

§11 Genomförandebeslut ombyggnation Skärholmen

§13 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser