Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justerare jämte protokollförare

3 Föregående protokoll 4/2018 (utsänt)

6 Anmälan av hyresöverenskommelse för 2018 (utsänt)

8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

10 Svar på skrivelse om markanvisningar (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 4/2018

§6 Anmälan av hyresöverenskommelse för 2018

§8 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§10 Svar på skrivelse om markanvisningar