Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll nr 2 och 3/2019 (utsänt)

6 Antagande av internkontrollplan för 2019 (utsänt)

9 Reviderat genomförandebeslut Bottenstocken SEKRETESS (utsänt)

10 Genomförandebeslut Sifferlåset 2 och Svedjaren 4 (utsänt)

11 Investeringsbeslut del av Årstafältet detaljplaneområde (utsänt)

13 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

16 Svar på skrivelse (utsänt)

17 Styrelseutbildning/ bolagsbesök 12 juni (utsänt)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 2 och 3/2019

§6 Antagande av interkontrollplan för 2019

§9 Revidererat genomförandebeslut Bottenstocken

§10 Genomförandebeslut Sifferlåset 2 och Svedjaren 4

§11 Investeringsbeslut del av Årstafältet detaljplaneområdet

§13 Kompletterande ägardirektiv

§14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§17 Styrelseutbildning/bolagsbesök 12 juni