Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-02-06

Sammanträde 2020-02-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2020 (utsänt)

4 Föregående protokoll 10/2019 (utsänt)

5 Entledigande samt utseende av vice Vd (utsänt)

6 Utseende av firmatecknare (utsänt)

8 Förslag till Finanspolicy för 2020 (utsänt)

11 Svar på skrivelse angående rörlighet i beståndet (utsänt)

12 Svar på skrivelse angående vräkningsförebyggande arbete (utsänt)

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

16 Övriga frågor

- Information om matavfallsinsamling (muntligt)

§2 Utseende av justerare

§3 Utseende av ordinarie sekreterare för 2020

§4 Föregående protokoll 10/2019

§5 Entledigande samt utseende av vice VD

§6 Utseende av firmatecknare

§11 Svar på skrivelse angående rörlighet i beståndet

§12 Svar på skrivelse angående vräkningsförebyggande arbete

§14 Anmälan angående inkomna och bevarade remisser