Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
10:30
Plats
Terminalbyggnaden, Kapellskärs hamn

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

8 Remiss av Haninge kommuns Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050 (utsänd)

9 Remiss av Framkomlighetsprogram för Storstockholm (utsänd)

10 Remissav Funktionellt prioriterat vägnät (utsänd)

12 Remiss gällande ansökan om fartbegränsningar till 10 knop i del av Furusundsleden för hela eller delar av reguljära färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo

13 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

14 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 22 september 2015 kl. 9.00 med efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Värtahamnen.

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§8 Remiss av Haninge kommuns Översiktsplan 2030 ­ med utblick mot 2050

§9 Remiss av Framkomlighetsprogram för Storstockholm

§10 Remiss av Funktionellt prioriterat vägnät

§12 Remiss gällande ansökan om fartbegränsningar till 10 knop i del av Furusundsleden för hela eller delar av reguljära färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo