Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2015-09-22

Sammanträde 2015-09-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänt tidigare)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänt tidigare)

8 Försäljning av f.d. Tullhuset på Blasieholmen (utsänt tidigare)

9 Val av suppleant till styrelsen i Nynäshamns Mark AB (utsänt)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsänt; föredragande Per Ling-Vannerus) c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsänt; föredragande Per Ling-Vannerus) d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 10.30 med efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Nynäshamn och Norvik. Ytterligare information om transport till och från Nynäshamn kommer separat.

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl.

§7 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2015

§8 Försäljning av f.d. Tullhuset på Blaiseholmen

§9 Val av suppleant till styrelsen i Nynäshamns Mark AB