Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2017-03-13

Sammanträde 2017-03-13

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Hållbarhetsredovisning för 2016, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2016 m.m. (utsänd)

6 Förslag till budget 2018 och inriktning 2019 och 2020 för Stockholms Hamnar (utsänd)

8 Årstämmor 2017 (utsänd)

9 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

10 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)

11 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (föredragande Per Ling-Vannerus) c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

12 Övriga frågor

a. Studieresa 27-28 september 2017 b. Nästa styrelsemöte tisdagen den 30 maj 2017 kl. 9.00

13 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av justeringsmän

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Hållbarhetsredovisning för 2016, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2016 m.m. (utsänd)

§6 Förslag till budget 2018 och inriktning 2019 och 2020 för Stockholms Hamnar (utsänd)

§8 Årstämmor 2017 (utsänd)

§9 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

§10 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)