Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2017-09-26

Sammanträde 2017-09-26

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

8 Remiss av motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm (utsänd)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
b. Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär Ärendet utgår
c. Slutrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen Ärendet utgår
d. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte (om behov finns): tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 9.00

11 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

§6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

§8 Remiss av motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm (utsänd)