Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2018-10-02

Sammanträde 2018-10-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

9 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

11 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 9.00 (om behov finns).