Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Extra styrelsesammanträde 2018-11-19

Extra styrelsesammanträde 2018-11-19

Datum
Klockan
10:00
Plats
Scandic Continental, Vasagatan 22, vån 3, lokal 16

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Anmälan av Kommunfullmäktiges val av presidier i Stockholms Hamn AB (muntligt)

6 Val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB

7:a Entledigande och tillsättning av verkställande direktör

8 Övriga frågor

a) Nästa möte: tisdagen den 11 december 2018 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.