Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
15:00
Plats

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

6 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)

7 Budget 2019 för Stockholms Hamnar AB (utsändes senare)

8 Förslag till sammanträdestider 2019 (utsänd)

9 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

10 Övriga frågor