Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2019-05-22

Sammanträde 2019-05-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Fullriggaren, Magasin 2 Frihamnsgatan 21, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsändes senare)

7 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

10 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

11 Redovisning av kontorsyttranden , protokollsutdrag m.m. (utsänd)

12 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

13 Övriga frågor

Kommande möten: onsdagen den 12 juni 2019 kl. 9.00 (om behov finns) onsdagen den 28 augusti 2019 kl. 9.00 (om behov finns)