Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnsgatan 21-23

3 Godkännande av dagordningen

5 Information om Stockholm Norvik Hamn

6 Information om strategiprocessen i Stockholms Hamnar

7 Övriga frågor

a. Nästa möte: torsdagen den 28 augusti 2019 kl. 9.00 (om behov finns)