Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-03-25

Sammanträde 2020-03-25

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Förslag till budget 2021 och inriktning 2022 - 2023 för Stockholms Hamnar

6 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

7 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor

a. Information om Stockholms Hamnars arbete för en fossilfri sjöfart m.m. 2 (2)
b. Årsstämma i Stockholms Hamn AB hålls av Stockholms Stadshus AB den
26 mars 2020; styrelsen förväntas/brukar inte delta.
c. Nästa styrelsemöte är onsdagen den 27 maj 2020 kl. 9.00.