Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2021-02-24

Sammanträde 2021-02-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Frihamnen Magasin 2 samt på distans

3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)

6 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020 (utsänd)

7 Ombud till bolagsstämmor 2021 (utsänd)

8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

10 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström )
b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson )

11 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte; onsdagen den 24 mars 2021 kl. 9.00.