Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2012-06-13

Sammanträde 2012-06-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen på Torsgatan 26

4 Anmälan av arbetstagarrepresentanter i styrelsen (båda).

6 Verksamhetsrapport - Prognos 1 för år 2012 (båda).

7 Strategisk plan 2013 (SV AB).

8 Redovisning av styrelsens uppdrag till VD med anledning av rapporten "Stockholm Vatten AB, Företagsanalys och Åtgärdsförslag 2012-2014" (SV AB).

9 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsfordon och/eller arbetsmaskiner ingår (SV VA AB).

10 Upphandling av ekonomisystem (SV AB)

11 Upphandling av ramavtal Kilslidsventiler (SV VA AB).

12 Upphandling av ramavtal Vridspjällsventiler (SV VA AB).

13 Projekt Nytt inlopp till Danvikens pumpstation (SV VA AB).

14 Projekt Tallkrogen - Nytt tak (SV VA AB).

15 Anskaffning av ej miljöklassat specialfordon (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Finansiell månadsrapport (SV AB).

17 Driftrapport (SV VA AB).

18 Stadsrevisionens årsredogörelse 2011 (båda).

21 Årsberättelse 2011 (båda).

23 Redovisning strategiskt styrkort tertial 1 (SV AB).

24 Synpunkter rörande Trafikverkets ansökan om tillstånd för byggande och drift av tillfällig hamn, etc. vid Malmviken på Lovön, Ekerö kommun (SV VA AB)

ÖVRIGA ÄRENDEN

26 Kommande ärenden till styrelsen (båda).