Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2013-09-04

Sammanträde 2013-09-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 12 juni 2013 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Västerorts framtida avloppsrening (SV VA AB).

4 Reviderat Förslag till inriktning för åren 2015 och 2016 (båda).

5 Nominering till styrelsen för Mälarens Vattenvårdsförbund (SVAB).

6 Projekt "Förbifart Stockholm, flytt av huvudledningar etapp Smistavägen"

7 Projekt Högmora, Etapp 1 (SV VA AB).

8 Projekt Högmora, Etapp 2 (SV VA AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

9 Kommande ärenden till styrelsen (båda).