Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2014-11-06

Sammanträde 2014-11-06

Datum
Klockan
16.30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 oktober 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Projekt 300131 Hörningsnäs "Ängsnäs" (SV VA AB).

4 Investeringsprojekt - Linje 3 Gasuppgradering Henriksdal (SV VA AB).

5 Projekt 360200 Ulvsundavägen, Bromma (SV VA AB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Projektrapport Stockholms Framtida Avloppsrening, SFA (SV VA AB).

7 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2015 (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

8 Kommande ärenden till styrelsen (båda).