Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2015-11-05

Sammanträde 2015-11-05

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 1 oktober 2015 (båda). (utsändes)

BESLUTSÄRENDEN

3 Budget för år 2016 (båda).

4 Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi (båda).

5 Upphandling av ramavtal för leverans av ammoniumsulfat till Norsborgs vattenverk och Lovö vattenverk samt natriumhypoklorit till Norsborgs vattenverk (SV VA AB)

6 Upphandling av ramavtal Maskinentreprenader för Stockholm Vatten AB (SV VA AB).

7 Upphandling av ramavtal för transport- och lastfordonstjänster (SV VA AB).

8 Projekt Abrahamsberg (SV VA AB).

9 Svenskt Vatten - Utbildning för förtroendevalda (SV AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Översyn av anläggningsavgift och dagvattentaxa (SV VA AB).

11 Strategiskt styrkort 2016 (SV AB).

12 Stockholms Framtida Avloppsrening - lägesrapport (SV VA AB).

13 Lägesrapport kontorsflytt (SV AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

14 Övriga frågor