Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2023-02-09

Sammanträde 2023-02-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av styrelseprotokoll från sammanträdena den 8 december 2022 (båda)

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare (båda)

5 Ändring av sammanträdesdatum i mars 2023 (båda)

7 System för internkontroll samt internkontrollplan 2023 med väsentlighet- och riskanalys (båda)

8 Val av ombud till årsmöte för Avfall Sverige (avfall)

Anmälningsärenden

9 Redovisning av utredning gällande etablering av återbrukscentral för byggmaterial från stadens byggande bolag och förvaltningar (avfall)