Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2023-09-14

Sammanträde 2023-09-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll nr 4 från styrelsesammanträdena den 15 juni 2023 (båda)

Beslutsärenden

4 Uppdaterad firmateckningsrätt (båda)

5 Sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2024 (båda)

6 Förändrade avgifter för företag och verksamheter på stadens återvinningscentraler (avfall)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)