Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2014-11-06

Sammanträde 2014-11-06

Datum
Klockan
16:30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 2 oktober 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Upphandlingar av driftentreprenör för Bromma återvinningscentral och Östberga återvinningscentral (SV Avfall).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

4 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2015 (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

5 Kommande ärenden till styrelsen (båda).