Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-04-09

Sammanträde 2015-04-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 5 mars 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Ändrad firmateckning (båda).

4 Central upphandling leverans av elkraft (Avfall).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

5 Lägesrapport kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

6 Kommande ärenden till styrelsen (båda).