Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-05-07

Sammanträde 2015-05-07

Datum
Klockan
16:30
Plats
Torsgatan 26, Sessionssalen

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 9 april 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av sekreterare (båda)

4 Reviderad budget för år 2015 (båda).

5 Förslag till budget 2016 och inriktning för 2017 och 2018 (båda).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Lägesrapport kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

7 Kommande ärenden till styrelsen (båda).