Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2015-11-05

Sammanträde 2015-11-05

Datum
Klockan
16:30
Plats
Sessionssalen, Torsgatan 26

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 1 oktober 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Budget för år 2016 (båda)

4 Elhandelspolicy inklusive elhandelsstrategi (SV Avfall AB).

5 Upphandling insamling och transport av grovavfall inom Stockholms stad samt justering av tidigare styrelsebeslut (SV Avfall AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

6 Strategiskt styrkort 2016 (SV Holding AB).

7 Lägesrapport kontorsflytt (SV Avfall AB).

8 Avfall Sveriges höstmöte - beslut om deltagande (SV Avfall AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

9 Upphandlings- och inköpsprocessen, presentation - svar till styrelsen