Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2016-03-03

Sammanträde 2016-03-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
Torsgatan 26, Sessionssalen

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 10 december 2015 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

5 Förslag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019 (SV Avfall AB)

6 Internkontrollgranskning 2015 för koncernen Stockholm Vatten Holding AB (båda).

7 Årsstämmor 2016 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Vatten Avfall AB (SV Holding AB).

8 Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige (SV Avfall AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Huvudmannaskap för sopsugsanläggningar. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist (MP), Maria Antonsson (MP), Niklas Blomqvist (S), Karin Gustafsson (S) och Tobias Johansson (V) (SV Avfall AB).

10 Entreprenadbyte för bottentömmande kärl - lägesrapport (SV Avfall AB).

11 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vattens årsbokslut (båda).

12 Stadsrevisionens Granskningsrapport (båda).

13 Redovisning strategiskt styrkort 2015 (SV Avfall AB).

14 Ny vision och verksamhetsidé för Stockholm Vatten-koncernen (båda).

15 Lägesrapport Kontorsflytt (båda).

ÖVRIGA ÄRENDEN

16 Övriga frågor