Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2016-11-03

Sammanträde 2016-11-03

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 29 september 2016 (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 Redovisning av belopp i beslut om projektbudget (båda)

4 Deltagande i Avfall Sveriges höstmöte 15-16/11 2016 (SV Avfall AB)

ÖVRIGA ÄRENDEN

6 Övriga frågor