Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2017-03-02

Sammanträde 2017-03-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 december 2016 (båda).

Beslutsärenden

3 Utseende av styrelsens sekreterare (båda).

4 Årsbokslut 2016, redovisning strategiskt styrkort 2016 och ILS uppföljningsrapport VB 2016 (båda).

5 Internkontrollgranskning 2016 (båda).

6 Förslag till budget 2018 och inriktning för 2019 och 2020 samt strategisk plan (båda).

7 Årsstämmor 2017 för Stockholm Vatten AB och Stockholm Avfall AB (SVOA).

8 Val av representanter till årsmöte för Avfall Sverige (S Avfall AB).

9 Stockholms stads program för evenemang (båda)

10 Internationell strategi för Stockholms stad (båda)

11 Stockholms stads EU-policy (båda)

12 Lägesrapport upphandling av insamlingsentreprenad (S Avfall AB).

13 Upphandling av återbruk och återvinning (S Avfall AB).

14 Anmälan arbetstagarrepresentanter i styrelserna 2017 (båda)

15 Revisorernas rapport över revision av Stockholm Vatten och Avfall ABs årsbokslut (båda).

Övriga ärenden

17 Övriga frågor