Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2017-09-28

Sammanträde 2017-09-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 8 juni 2017 och per capsulamsammanträdet den 14 juni 2017 (båda).

Beslutsärenden

3 Tertial 2 / Prognos 2 inkl. redovisning av ILS (båda).

6 Uppdaterad antidiskrimineringsklausul vid upphandling.

7 Kompletterande ägardirektiv, Riktlinjer för bostadsförsörjningen 2017-2020.

8 Deltagande i Avfall Sveriges höstmöte 14-15/11 2017 (S Avfall AB).

9 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2018 (båda).

Anmälningsärenden

11 Lägesrapport - sommarens störningar i avfallshanteringen (S Avfall AB).

Övriga ärenden

12 Övriga frågor