Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2017-11-02

Sammanträde 2017-11-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 28 september 2017 (båda).

Beslutsärenden

3 Tertialrapport bolagsmål T2 2017 (båda).

4 Firmatecknare (båda).

5 Riktlinjer för allmänhetens insyn - komplettering till Stockholms stads program för upphandling och inköp (båda).

Anmälningsärenden

6 Rapport om entreprenörsbytet - insamling avfall (S Avfall AB).

Övriga ärenden

7 Övriga frågor