Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2018-10-04

Sammanträde 2018-10-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde n den 7 juni 2018 (båda)

4 Kompletterande ägardirektiv – Kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar Stockholm Vatten AB (SVOA)

5 Kompletterande ägardirektiv – Kommunalt ansvar för sopsugsanläggningar Stockholm Avfall AB (S Avfall AB)

6 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2019 (båda)

(utsändes)

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Utse deltagare till Avfall Sveriges höstmöte (S Avfall AB)