Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten och Avfall > Sammanträde 2018-11-08

Sammanträde 2018-11-08

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträde n den 4 oktober 201 8 (båda)

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

3 Information om den nya förpackning sförordningen

4 Bolagets hållbarhetsarbete